Co warto wiedzieć na temat ubezpieczenia na życie?

Co warto wiedzieć na temat ubezpieczenia na życie?Wykupienie ubezpieczenia na życie daje szansę na finansowe zabezpieczenie swoich bliskich. Ta forma zabezpieczenia bliskich cieszy się zainteresowaniem coraz większej ilości osób. Czy jednak mamy wystarczającą wiedzę na temat ubezpieczeń na życie? Co warto wiedzieć zanim podpiszemy umowę?

To produkt firm ubezpieczeniowych skierowany w zasadzie do wszystkich. Jednak panuje generalna zasada, że ubezpieczenia na życie nie muszą wykupywać osoby samotne, gdyż nie mają one nikogo, kogo wskażą jako osobę uposażoną, czyli osobę, która otrzyma pieniądze z polisy po ich śmierci. Ale wykupując polisę na życie możemy zabezpieczyć nie tylko swojego współmałżonka i dzieci, ale także swoich rodziców. Czyli mogą je wykupić także osoby, które nie mają żony i dzieci. Im w młodszym wieku zdecydujemy się na wykupienie ubezpieczenia na życie, tym lepiej.

Ubezpieczenie indywidualne, czy grupowe?

Firmy ubezpieczeniowe mają bardzo szeroką ofertę ubezpieczeń na życie. Każdy produkt może jednak należeć tylko do dwóch podstawowych rodzajów. Ubezpieczając się na życie możemy wybrać:

ubezpieczenie indywidualne;

grupowe.

Ubezpieczenie grupowe oferowane jest pracownikom zakładów pracy. Do tego typu ubezpieczenia zazwyczaj przystępuje co najmniej kilkanaście osób zatrudnionych w danej firmie, czasem nawet wszyscy zatrudnieni. Zaletą ubezpieczenia grupowego jest między innymi niska składka i mniej dokładna ocena ryzyka ponoszonego przez ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczenia grupowego rolę pośrednika pomiędzy osobą ubezpieczającą się a firmą ubezpieczeniową pełni pracodawca. Ubezpieczenie indywidualne zawieramy sami.

Zanim podpiszemy umowę

Musimy oczywiście wybrać firmę, w której wykupimy ubezpieczenie. Zanim ją wybierzemy porównajmy, jaka jest oferta przynajmniej kilku firm. A po wybraniu konkretnego ubezpieczyciela przed podpisaniem umowy przeczytajmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To bardzo ważny punkt umowy, który trzeba poznać przed złożeniem podpisu na umowie.