Czy można odzyskać ubezpieczenie kredytu?

Czy można odzyskać ubezpieczenie kredytu?Coraz więcej banków udzielając kredytu wymaga, aby kredytobiorca wykupił ubezpieczenie. W związku z tym są osoby, które bardzo często pytają, czy w sytuacji, gdy kredyt spłacą wcześniej odzyskają ubezpieczenie. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Jeszcze do niedawana bardzo popularnym rodzajem zabezpieczenia bankowego kredytu było złożone przez osoby trzecie poręczenie. To osoba, która zdecydowała się poręczyć kredyt musiała go spłacić, jeśli kredytobiorca zalegał z płaceniem kolejnych rat. Dzisiaj poręczenie stosowane jest coraz rzadziej, zamiast niego kredytobiorcy muszą kredyt ubezpieczyć. Bank, który udziela kredytu zabezpieczonego polisą ubezpieczeniową zabezpiecza się na wypadek, gdyby kredytobiorca:

  • stracił pracę;
  • stał się niezdolny do pracy;
  • odniósł trwałe inwalidztwo;
  • zmarł.

W przypadku kredytu hipotecznego kredytobiorca zobowiązany jest nie tylko ubezpieczyć siebie, ale także nieruchomość, która jest zabezpieczeniem kredytu.

Wszyscy kredytobiorcy, którzy wcześniej spłacą kredyt mają prawo ubiegać się o zwrot ubezpieczenia. Jeżeli udzielając kredytu bank pobrał z góry składkę za cały okres kredytowania, to kredytobiorca może zwrócić się o zwrot części składki za okres, gdy z ochrony już nie korzystał. Kwestie zwrotu pobranych składek reguluje artykuł 813 Kodeksu cywilnego. Prawo do zwrotu niewykorzystanej części składki przysługuje także wtedy, gdy składka na ubezpieczenie była przez bank pobierana co miesiąc. W tym przypadku bank powinien wyliczyć, ile zwrotu przysługuje kredytobiorcy. Osoby, które zamierzają ubiegać się o zwrot składek z ubezpieczenia kredytu muszą pamiętać, że swoich roszczeń nie kierują do towarzystwa ubezpieczeniowego, ale zgłaszają je do banku. Bank zobowiązany jest przelać niewykorzystaną składkę na konto, które wskaże klient.

O zwrot pieniędzy kredytobiorcy mogą zwracać się także wypowiadając umowę. W przypadku umowy zawartej na okres pięciu lat i wypowiedzianej po upływie dwóch lat, za trzy lata bank powinien zwrócić składki.