Czy warto mieć kartę kredytową?

Czy warto mieć kartę kredytową?Posługiwanie się kartą kredytową jest bardzo wygodne. Nie można jednak zapomnieć, że jest to rodzaj bankowego kredytu. Kto może otrzymać kartę kredytową? Jaka jest zasada jej działania?

Jaki bank wyda kartę?

Osoby, które chcą otrzymać kartę kredytową mogą złożyć wniosek o jej wydanie w dowolnym banku. Otrzymanie karty nie wiąże się z koniecznością posiadania konta. Kartę kredytową mogą otrzymać osoby pełnoletnie, które mają zdolność kredytową. W poszczególnych bankach mogą być spore różnice w warunkach umowy. Dlatego też przed ostateczną decyzją koniecznie trzeba porównać tabele opłat i prowizji w kilku bankach. Z punktu widzenia właściciela karty kredytowej najważniejsze koszty to opłata za wznowienie karty oraz koszt związany z obsługą nieterminowej spłaty. O tym, jaki limit na karcie kredytowej zostanie przez bank przyznany, zadecyduje wysokość miesięcznych zarobków.

Jak korzystnie posługiwać się kartą kredytową?

Niezależnie od tego, jaką kartę kredytową otrzymamy od banku, będzie ona miała tak zwany okres bezodsetkowy. Całe zadłużenie na karcie warto spłacić właśnie w tym okresie, gdyż bank nie doliczy odsetek. W przypadku spłaty zadłużenia po okresie bezodsetkowym banki naliczają bardzo wysokie odsetki. Do tego, jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone, zobowiązanie na karcie będzie się zwiększać. Karty kredytowe są rozliczna w cyklu wynoszącym od 30 do 31 dni. Po upływie tego okresu dokonane przez właściciela karty transakcje są podliczane, pracownik bank sporządza wyciąg. Z wyciągu właściciel karty dowie się, jaka jest suma jego zadłużenia. Zostanie podany także termin, w którym zadłużenie powinno zostać spłacone. Podana zostanie również minimalna kwota, którą należy spłacić. Właścicielowi karty, który w podanym terminie spłaci całe zobowiązanie, bank nie doliczy odsetek. Ale, gdy spłaci tylko minimalną kwotę, do pozostałej części długu zostaną doliczone bardzo wysokie odsetki. Bardzo drogie są także wypłaty gotówki z bankomatu. W ich przypadku nie ma tez okresu bezodsetkowego.