Jak firmy ubezpieczeniowe oceniają ryzyko w przypadku grupowych ubezpieczeń na życie?

Jak firmy ubezpieczeniowe oceniają ryzyko w przypadku grupowych ubezpieczeń na życie?Ubezpieczenia grupowe proponuje swoim pracownikom większość zakładów pracy w naszym kraju. Zdecydowana większość z nich, a może nawet i wszyscy, do tych ubezpieczeń przystępuje. Osoby te raczej nie zadają sobie pytania, jak ubezpieczyciel ocenia w tym przypadku swoje ryzyko. Może więc przyda nam się trochę informacji na ten temat.

Ocena ryzyka w przypadku ubezpieczenia grupowego przebiega na podstawie między innymi:

deklaracji stanu zdrowia, którą wypełnia każdy z pracowników;

kwestionariusza zdrowotnego wypełnianego przez pracownika – w ankiecie znajdą się pytania także o kondycję zdrowotną członków rodziny;

opisów wykonywanych czynności zawodowych, które wykonują poszczególni pracownicy z konkretnej grupy zawodowej w określonym zakładzie pracy;

danych personalnych osób zainteresowanych przystąpieniem do ubezpieczenia.

Czasem firma ubezpieczeniowa bierze również pod uwagę czynniki dodatkowe. Może więc uwzględnić wysokość sum na jakie zawierane jest ubezpieczenie i wiek grupy.

Czy ważna jest wielkość grupy?

Dla towarzystwa ubezpieczeniowego istotne jest, aby w grupie osób ubezpieczających się przeważały osoby zdrowe. Składki, które wpłacać będą te osoby firma wykorzysta jako pokrycie świadczeń osobom z nie najlepszym stanem zdrowia.

Na jaki okres można zawrzeć umowę?

Towarzystwa ubezpieczeniowe są wyjątkowo zgodne w tym przypadku i proponują zawieranie ubezpieczenia na rok czasu. Ale większość ubezpieczeń grupowych po terminie ważności umowy jest odnawianych automatycznie. Firma ubezpieczeniowa może sobie zastrzec, że wysokość składki może ulec zmianie. Dlatego przeczytajmy umowę zanim ją podpiszemy. Uznaje się, że im więcej osób decyduje się ubezpieczyć, tym jest to bardziej korzystne. W przypadku grupy złożonej na przykład ze stu osób ubezpieczyciel naliczy każdemu członkowi grupy niższe składki niż gdy grupa będzie się składać powiedzmy tylko z trzydziestu osób. Ubezpieczenia grupowe należą do korzystnych rodzajów ubezpieczeń na życie.