Jak opłacać składki?

Jak opłacać składki?Wykupując polisę na życie musimy opłacać składki. Firmy ubezpieczeniowe dają swoim klientom możliwość płacenia składek regularnych, należne składki możemy też opłacić jednorazowo. Jakie są korzyści płynące z każdej składki? Jak dokonać dobrego wyboru składki?

Wybiera ją najwięcej klientów firm ubezpieczeniowych. Wybierając ten rodzaj składki osoba ubezpieczona zobowiązuje się wpłacać składki w ustalonych odstępach czasu. Jeśli wybierzemy możliwość płacenia składki regularnej będziemy mogli płacić ją:

co miesiąc;

kwartalnie;

co pół roku;

raz do roku.

Zawierając umowę z firmą ubezpieczeniową sposób, w jaki możemy opłacać składkę zostanie zapisany w umowie. Jeśli chcemy składkę płacić raz w miesiącu musimy sprawdzić, czy wybrana przez nas firma taką możliwość oferuje. Nie w każdej firmie jest to bowiem możliwe.

Mniej popularna składka jednorazowa

Zainteresowanie takim sposobem opłacenia składek jest w naszym kraju stosunkowo niskie. Składka w tym przypadku jest płacona tylko raz, ale trzeba od razu zapłacić wszystkie składki. W tym przypadku polisa ma ściśle określony okres obowiązywania, zwyczajowo jest to kilka lat. Z jednej strony jest dla osoby ubezpieczonej bardzo wygodne rozwiązanie, na pewno nie grozi nam, że przez zapomnienie zapomnimy o uregulowaniu składki. Dodatkowo ubezpieczyciel zgromadzi większy kapitał. Z drugiej jednak strony rozwiązanie to pociąga za sobą konieczność wydania sporej kwoty.

Jaki rodzaj składki powinniśmy wybrać?

Zależy tylko od naszych zasobów finansowych w chwili wykupowania ubezpieczenia. Jeśli nasze dochody pozwalają na duży wydatek możemy wybrać składkę jednorazową. Ale dochody te są niewielkie i trudno nam obciążyć domowy budżet wydając sporą sumę, to możemy wybrać składkę regulowaną. Firmy ubezpieczeniowe przy wyborze rodzaju opłacanych składek dają możliwość wyboru swoim klientom, gdyż tylko oni najlepiej znają swoje możliwości finansowe i wiedzą, która składka w ich przypadku jest najbardziej korzystna.