Jak zabezpieczyć metal przed korozją?

Metal jest materiałem niezwykle trwałym i wytrzymałym na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Niestety nie jest niezniszczalny, a przy braku odpowiedniego zabezpieczenia największym jego wrogiem będzie wilgoć, prowadząca do powstania korozji. Jak jej przeciwdziałać?

Jak zabezpieczyć metal przed korozją?

Zjawisko korozji metalu

Woda jest silnym żywiołem, który może między innymi prowadzić do zjawiska korozji.  Rozwija się ono szybciej, jeśli metalowe elementy stali będą narażone na szkodliwy wpływ opadów atmosferycznych czy wysokiej wilgotności powietrza. Można przeciwdziałać takim zjawiskom przy zastosowaniu odpowiednich podkładów antykorozyjnych. W przeciwnym wypadku metal pokryje się rdzą i zacznie tracić swoje pierwotne właściwości.

Solidna ochrona metalu

Podkład antykorozyjny służy do zabezpieczenia powierzchni elementów metalowych przed właściwym malowaniem. Nanosi się go natryskiem lub pędzlem. Zapewni podstawową ochroną metalu i dużą twardość oraz elastyczność powłoki.

Zgodnie z przeznaczeniem, antykorozyjny podkład służy do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych. Można go zastosować pod wyroby nawierzchniowe, takie jak emalie ftalowe modyfikowane, chlorokauczukowe i nitrocelulozowe. Po pomalowaniu metalu podkładem powstanie powłoka, która charakteryzować się będzie dobrymi własnościami antykorozyjnymi, mechanicznymi i odpornościowymi.

Jak stosować podkład antykorozyjny?

Zanim powierzchnia metalowa zostanie pokryta podkładem antykorozyjnym, należy usunąć z niej wszelkiego rodzaju zabrudzenia i nierówności, później ją dokładnie odtłuścić i wysuszyć. Przed rozpoczęciem malowania podkładem antykorozyjnym trzeba produkt wymieszać. Jeśli okaże się to konieczne, podkład antykorozyjny można rozcieńczyć rozcieńczalnikiem, ale jedynie maksymalnie do 3 proc. objętości.

Wyrób nakłada się pędzlem lub natryskiem: pneumatycznym lub hydrodynamicznym. Na ogół wystarcza jedna lub dwie warstwy podkładu, w zależności od tego, w jakim stopniu metal i sama powłoka antykorozyjna będą wystawione na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.