Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie na życie?

Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie na życie?Polisy na życie mają za zadanie zabezpieczyć przyszłość finansową na wypadek naszej śmierci. My sami nie będziemy mieli już możliwości skorzystania z tej pomocy, dlatego zawierając umowę z ubezpieczycielem musimy wskazać osobę uposażoną, czyli osobę, która otrzyma pomoc finansową, kiedy nas zabraknie.

O czym warto pomyśleć zanim podpiszemy umowę?

Decydując się na zawarcie ubezpieczenia na życie pamiętajmy, że:

umowę zawiera się na długi czas;

przez cały okres ubezpieczenia będziemy zobowiązani do regularnego płacenia składek.

Podpisując umowę z firmą ubezpieczeniową mamy możliwość wybrania sumy, na jaką chcemy się ubezpieczyć, możemy też wybrać sposób regulowania składek. Jeżeli chodzi o regulowanie składek to możemy je płacić:

miesięcznie;

kwartalnie;

półrocznie;

rocznie.

Jaką składkę zapłacimy?

Wysokość składki, którą będziemy opłacać zależy między innymi od:

sumy i okresu ubezpieczenia;

naszego wieku;

wykonywanego zawodu;

aktualnego stanu zdrowia;

rodzaju uprawianego sportu – osoby, które uprawiają sporty ekstremalne zapłacą wyższą składkę;

zakresu ochrony.

Nawet po podpisaniu umowy mamy prawo do odstąpienia od niej w ciągu trzydziestu dni od daty podpisania. Robimy to w formie pisemnej. Z kolei już w trakcie jej obowiązywania mamy też prawo ją wypowiedzieć. Na jakich zasadach jest to możliwe każda osoba ubezpieczona dowie się z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Podstawową polisę ubezpieczenia na życie, która zapewnia otrzymanie świadczenia tylko po śmierci osoby ubezpieczonej możemy rozszerzyć o dodatkową ochronę. Dodatkowo możemy ubezpieczyć się na wypadek: poważnej choroby, w tym na wypadek chorób nowotworowych; leczenia szpitalnego.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie to coraz częściej wykupowany rodzaj ubezpieczeń. Mają ona za zadanie zapewnić bezpieczeństwo finansowe bliskim po śmierci ubezpieczonego. Ponieważ można polisę podstawową rozszerzyć o opcje dodatkowe, zakres ochrony może być bardzo szeroki i idealnie dostosowany do naszych wymagań. Pamiętajmy jednak, że każda opcja dodatkowa spowoduje wzrost składki.