Kiedy kupić OC Zielona Karta

Kiedy kupić OC Zielona KartaOC Zielona Karta przez część towarzystw ubezpieczeniowych dodawane jest do tradycyjnej polisy OC lub AC. Jednak ze względu na swój zakres ubezpieczenia Zielona Karta jest ubezpieczeniem o charakterze OC, które jest wymagane przy wjeździe do niektórych krajów.

Zasada działania Zielonej Karty jest analogiczna do działania polisy OC. Jeśli właściciel ubezpieczonego samochodu spowoduje wypadek, wówczas wszelkie roszczenia i finansowe konsekwencje wypadku przejmuje na siebie ubezpieczyciel pod warunkiem, że właściciel pojazdu posiada ważną polisę Zielona Karta.

Jak działa Zielona Karta ubezpieczenie OC?

Część ubezpieczycieli oferuje to ubezpieczenie w ramach standardowego OC, inni z kolei oferują takie ubezpieczenie jako dodatkową polisę, którą można zawrzeć na dowolny okres, dłuższy niż 15 dni, a krótszy niż 12 miesięcy. Ubezpieczenie może być zawarte przez właściciela samochodu, który został zarejestrowany na terenie Polski.

Kiedy jest potrzebne OC Zielona Karta?

Zielona Karta jest wymagana jedynie przy wjeździe do wybranych krajów, na których terenie obowiązuje system Zielonej Karty. Na terenie Europy ten rodzaj ubezpieczenia jest konieczny m.in. przy wjeździe na Białoruś, do Rosji, na Ukrainę, do Turcji, Serbii, Czarnogóry czy Mołdawii. Posiadanie ubezpieczenia Zielona Karta jest wskazane również w Izraelu, Tunezji czy Maroku. W przypadku podróży po krajach należących do Unii Europejskiej posiadanie dodatkowego ubezpieczenia, którego zakres jest zbieżny z polisą OC, nie jest konieczne.

Polisa potwierdzająca zawarcie umowy OC Zielona Karta ma ustandaryzowany wygląd, jest wydrukowana w dwóch językach – w języku kraju, na którego terenie działa towarzystwo ubezpieczeniowe, wystawiające daną polisę wydało oraz dodatkowo w języku angielskim lub francuskim. Przed zakupem Zielonej Karty warto sprawdzić, czy ubezpieczyciel nie ogranicza zasięgu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w krajach objętych Systemem Zielonej Karty. Niektórzy ubezpieczyciele nie udzielają ochrony np. na terenie Rosji.