Kredyt gotówkowy i kredyt celowy

Kredyt gotówkowy i kredyt celowy

Wśród produktów bankowych rozróżnić można dwa główne rodzaje kredytów. Pierwszym z nich jest kredyt gotówkowy, a drugim jest tak zwany kredyt celowy.

Warto jest poznać podobieństwa i różnice pomiędzy obydwoma tymi produktami.

Pieniądze dla nas z banku

Przede wszystkim, oba produkty kredytowe to po prostu kredyty. Oznacza to, że do banku przychodzi osoba, która potrzebuje pieniędzy i proponuje bankowi umowę. W oparciu o te umowę bank przekaże nam dzisiaj określoną sumę pieniędzy, a my przez wskazany czas będziemy potem oddawać pożyczone pieniądze. Zazwyczaj wygląda to tak, że co miesiąc oddaje się ustaloną część kapitału oraz płaci się odsetki od pozostałej części kapitału. Umowy mogą być jednak bardzo różne, ponieważ pojawiają się w nich też wakacje kredytowe, okresy opóźnienia spłaty odsetek i kapitału, klauzule o spłacie jednorazowej i wiele innych. Są to jednak rzeczy o znaczeniu całkowicie drugorzędnym.

Kwestia zabezpieczenia

Najważniejszą różnicą pomiędzy omawianymi typami kredytów jest to, że kredyt gotówkowy jest zabezpieczony tak naprawdę słowem osoby biorącej kredyt, a kredyt celowy jest zabezpieczony celem, czyli rzeczą, na którą kredytobiorca wydał wzięte pieniądze. Należy to rozumieć w sposób bardzo bezpośredni, czyli jeśli kupuję samochód na kredyt, to bank może mi ten samochód zabrać, jeśli nie będę spłacał kredytu. Dla banku jest to znakomita sprawa, ponieważ kredyt gotówkowy daje mu tylko weksel, czyli możliwość zaspokojenia się z majątku dłużnika. Dłużnik wcale nie musi być posiadaczem jakiegokolwiek majątku i często jest zwyczajnie bez grosza.

Z powyższego powodu banki zazwyczaj określają ryzyko obciążające kredyt gotówkowy dość wysoko, a ryzyko związane z kredytem celowym wyraźnie niżej, przez co są skłonne zaoferować ten pierwszy na gorszych warunkach niż ten drugi. Dlatego jeśli konieczność rozliczania się z wziętych pieniędzy nie jest dla nikogo specjalnie problematyczna, może bez problemu wybrać kredyt celowy i oczekiwać niższych kosztów z nim związanych.