Na czym polega likwidacja szkód komunikacyjnych?

Na drodze często dochodzi do różnorakich wypadków, więc konieczne jest posiadanie stosownego ubezpieczenia, które pozwoli na naprawę powstałych wówczas szkód. Ubezpieczenie dzieli się na obowiązkowe, czyli OC, które pokrywa naprawę innych pojazdów uszkodzonych z winy osoby ubezpieczonej, a także ubezpieczenie nieobowiązkowe AC, które chroni przed szkodami i kradzieżą konkretnego, ubezpieczonego pojazdu. Szkody komunikacyjne to szkody, które powstały na skutek wypadku czy kolizji. Jak odbywa się ich likwidacja?

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Żeby zlikwidować szkodę komunikacyjną, przede wszystkim należy skontaktować się z ubezpieczycielem. Wysokość odszkodowania może być różna – w zależności od oceny sytuacji przez ubezpieczyciela. Wszystko przygotowywane jest w tak zwanym postępowaniu likwidacyjnym. Jest to proces, podejmowany przez ubezpieczyciela, którego celem jest ustalenie przyczyny powstania szkody oraz odpowiedzialności za szkodę, a następnie ustalenie wysokości odszkodowania czy świadczenia. Postępowanie to zmierza do wyjaśnienia okoliczności wypadku, ocenienia wielkości szkody i kwoty odpowiedniego odszkodowania za nią. Likwidacja szkód komunikacyjnych uzależniona jest w dużej mierze od tego kto spowodował wypadek, a więc do jakiego ubezpieczyciela i kto powinien się zgłosić.

Więcej o likwidacji szkód znajdziesz na https://www.autoreduta.pl/likwidacja-szkod-komunikacyjnych

Sposoby likwidacji szkód komunikacyjnych

Wybierając ubezpieczyciela, warto się zawczasu zastanowić czy zależy nam tylko na najtańszej propozycji, czy też chcemy rzeczywiście zabezpieczyć się przed ewentualnymi szkodami. Warto poznać opinie innych klientów o konkretnym ubezpieczycielu, żeby wiedzieć jak działa w razie wypadku. Jeśli chodzi o likwidację szkód komunikacyjnych, istnieje metoda kosztorysowa, bezgotówkowa oraz fakturowa. Metoda kosztorysowa polega na przygotowaniu kosztorysu szkód i jego naprawy. W przypadku metody bezgotówkowej klient nie interesuje się już formalnościami, lecz oddaje samochód do warsztatu, a on dogaduje się z zakładem ubezpieczeń. Zwykle taki warsztat należy w jakiejś części do firmy ubezpieczeniowej lub z nią współpracuje. Metoda fakturowa z kolei polega na samodzielnym opłaceniu przez klienta naprawy wozu, a następnie przedstawieniu firmie ubezpieczeniowej faktur za usługę.

Dodaj komentarz