Niestandardowe wyłączenia w ubezpieczeniach turystycznych

Każdy, kto choć raz w życiu miał przed sobą Ogólne Warunki Ubezpieczenia któregoś z towarzystw ubezpieczeniowych doskonale zdaje sobie sprawę z faktu jak obszerny jest to dokument .

To właśnie w nim zawarty jest rozdział, który dotyczący sytuacji w jakich to ochrona ubezpieczeniowa nie będzie mogła zadziałać, a z kolei odszkodowanie nie zostanie nam wypłacone. Dzięki temu zapisowi ubezpieczyciele mają prawo do odmowy wypłacenia pieniędzy ubezpieczonemu w wymienionych tam przypadkach. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że część z nich dziele się naprawdę rzadko, w związku z czym nazywane zostały wyłączeniami niestandardowymi. Jak już niejednokrotnie podkreślaliśmy, dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia staje się koniecznością jeszcze przed zakupem polisy turystycznej.

Wyłączenia niestandardowe

Poznaj wyłączenia niestandardowe, które występują w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Jako wyłączenia niestandardowe uznano te sytuacje, które wystąpiły u danego ubezpieczyciela. Wyłączenia ustalano dla każdego z ryzyka osobno. Znając słabe strony ubezpieczenia w podróży możliwe staje się, aby podjąć w świadomy sposób decyzję. I tak w zakresie kosztów leczenia najmniejszą częstotliwością występowania odznaczają się koszty: wynikające z uczestnictwa w rajdach lub wyścigach samochodowych, za korzystanie podczas pobytu w szpitalu z usług innych niż standardowe: używanie odbiorników radiowych, telewizyjnych, korzystanie z usług fryzjerskich lub kosmetycznych, transportu po leki, bez względu na rodzaj tego transportu i niezależnie od zaleceń lekarza.

Zmniejszanie zapisów przez ubezpieczycieli

Ponadto ubezpieczyciele zamieszczają zapisy związane z chorobami i wypadkami wynikającymi z przebywania na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się. Nie należy ignorować również uczestnictwa ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi. Swoje ograniczenia ma również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które chroni przed kosztami związanymi z koniecznością naprawienia szkody wyrządzonej przez nas osobie trzeciej.