Okres karencji w ubezpieczeniach turystycznych

Na ubezpieczenie turystyczne zwykle decydujemy się w ostatniej chwili przed wyjazdem. Z kolei ochrony ubezpieczeniowej oczekujemy natychmiast, już w momencie wyjazdu.

Zdarza się jednak, że w niektórych sytuacjach ubezpieczyciel zastrzega sobie, że ubezpieczenie podróżne zacznie działać dopiero po pewnym czasie. Jest to tzw. okres karencji. W praktyce może to oznaczać tyle, że za szkody ubezpieczyciel nie weźmie żadnej odpowiedzialności. Należy zatem dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, aby wiedzieć, czego można spodziewać się po swojej polisie.

Czym jest karencja?

Pamiętaj, że karencja to okres wyczekiwania, który następuje bezpośrednio po zawarciu polisy – trwa zwykle od 2 do 6 dni. W tym czasie ochrona ubezpieczeniowa, mimo opłaconej składki, nie będzie działać. Podejmując decyzję o wyborze produktu oferowanego przez firmy ubezpieczeniowe dla osób podróżujących należy zdawać sobie sprawę z faktu, że ustalają one karencję dla osób, które w momencie kupna polisy przebywają już poza granicami Polski. Zabieg ten ma na celu uniemożliwienie zakupu polisy po powstaniu szkody.

Kiedy nie obowiązuje karencja?

W części towarzystw nie obowiązuje karencja przy przedłużaniu umowy ubezpieczeniowej. Aby jednak lepiej zrozumieć zasady działania karencji należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tym ważnym dokumencie jakim są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zdając sobie sprawę z tego typu kwestii będziemy mogli wpłynąć na wybór rozwiązania, które nie pociągnie za sobą tak poważne konsekwencje jak brak ochrony w początkowych dniach wyjazdu. Na pewno nie warto zostawiać tego tematu na ostatnią chwilę. Konieczne staje się zadbanie już wcześniej o wybór produktu oferowanego przez firmę ubezpieczeniową. Jest to bardzo ważną kwestią wobec czego nie zapominajmy o niej ani na moment. Ubezpieczenie podróżne znajduje się obecnie w większości ofert firm ubezpieczeniowych, które prosperują na rynku.