Oprocentowanie kredytu: pojęcie, które warto znać

Oprocentowanie kredytu: pojęcie, które warto znaćZaciągając kredyt w banku kredytobiorca oddaje nie tylko pożyczoną kwotę, ale także odsetki. Wysokość odsetek zależy głównie od poziomu oprocentowania kredytu. Im jest ono niższe, tym kredyt jest tańszym, a więc bardziej atrakcyjny.

Elementy składające się na oprocentowanie kredytów

Na oprocentowanie bankowych kredytów składają się dwa elementy: stopa referencyjna oraz marża. Marża jest elementem oprocentowania, który każdy bank ustala samodzielnie. Jest ona zarobkiem banku. W przypadku kredytów udzielanych przez bank w złotówkowych, kredytobiorcy mogą wysokość marży negocjować. Na taki krok bardzo często decydują się osoby, które biorą kredyt hipoteczny. Wysokość marży można obniżyć między innymi decydując się na skorzystanie z dodatkowych usług zaproponowanych przez bank. Wysokość marży zostanie zapisana w zawartej z bankiem umowie kredytowej; jej wysokość nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Elementem oprocentowania, który nie zależy od banku jest stopa referencyjna. Jest ona niezależna od banku; ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Wysokość stopy referencyjnej może przez dłuższy czas nie ulegać zmianie, ale może też być zmieniana wyjątkowo często. Kredytobiorcy zyskują, gdy wysokość stopy referencyjnej jest obniżana; w przypadku kredytu ze zmiennym oprocentowaniem wysokość miesięcznej raty po obniżeniu stóp procentowych maleje.

Rodzaje oprocentowania kredytów

Kredytobiorcy mają do wyboru oprocentowanie stałe lub zmienne. Jest jednak jeden wyjątek. Są nim kredyty hipoteczne, które mają oprocentowanie zmienne. W przypadku kredytu z oprocentowaniem stałym można być pewnym, że na jego wysokość nie wpłynie aktualna sytuacja na krajowym i światowym rynku gospodarczym. Oprocentowanie stałe to pewność, że przez cały okres kredytowania miesięczne raty będą miały taką samą wysokość. W przypadku oprocentowania zmiennego nie da się poznać wysokości rat do końca okresu kredytowania. Mogą one w ciągu trwania umowy zmieniać się kilkakrotnie. Mogą zwiększać się albo maleć – nie da się tego przewidzieć.