Przyczyny, objawy i zwalczanie astmy

Przyczyny, objawy i zwalczanie astmyW ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się wyraźny wzrost zachorowań na astmę. Na czym polega ta choroba i jakie są jej przyczyny?

Opis choroby

Choć astma bywa niesłusznie postrzegana jako choroba wieku dziecięcego, dotyka ona ludzi w każdym wieku. Na skutek zwężania elementów układu oddechowego (przede wszystkim oskrzeli) stwarza ona poważne problemy z oddychaniem. Stopień nasilenia jej objawów jest zmienny, zależny w dużej mierze od ekspozycji chorego na pewne czynniki zewnętrzne.

Przyczyny astmy

Dokładny mechanizm powstawania astmy nie został jak dotąd poznany. Mimo to, wiadomo, iż na ryzyko zachorowania mają wpływ zarówno uwarunkowania genetyczne, jak i czynniki środowiskowe. Do tej pierwszej grupy możemy zaliczyć mutacje niektórych genów, dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Czynniki środowiskowe polegają zaś na ekspozycji danej osoby na różnego rodzaju zanieczyszczenia i alergeny (kurz, drobnoustroje, smog i wiele, wiele innych).

Nasilenie objawów

Przebieg astmy charakteryzuje się obecnością okresów nasilenia jej objawów. Wywołuje je szereg różnych bodźców, zwykle indywidualnych dla każdego chorego. Najczęściej zaliczamy od nich kontakt z niektórymi zwierzętami (lub produkowanymi przez nie wydzielinami) czy ekspozycję na zanieczyszczenia obecne w powietrzu (dym papierosowy lub pochodzenia przemysłowego, kurz i pyłki kwiatów).

Atak astmy może ponadto pojawić się na skutek silnych emocji (stres, złość) lub intensywnego wysiłku fizycznego (należy jednak pamiętać, że choroba ta nie dyskwalifikuje większości chorych z możliwości uprawiania sportów).

Zwalczanie astmy

Choć nie ma możliwości zupełnego zwalczenia astmy, u większości cierpiących na nią osób da się skutecznie ograniczyć jej objawy. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest zaś niedopuszczanie do kontaktu osoby chorej z wyżej wymienionymi czynnikami. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe: mieszkając w dużym mieście nie uciekniemy od zanieczyszczonego powietrza.

Duże znaczenie w efektywnym leczeniu astmy mają także leki, choć ich rodzaje i częstotliwość stosowania pozostają w dużej mierze zależne od stanu chorej osoby.