Sporty zimowe, a bezpieczeństwo

Nie wszyscy klienci towarzystw ubezpieczeniowych zdają sobie sprawę z tego, że posiadając standardowe ubezpieczenie turystyczne nie są objęci ochroną finansową zdarzeń, które wynikają z uprawiania sportów wysokiego ryzyka i sportów ekstremalnych.

Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że w wyłączeniach ubezpieczyciela od odpowiedzialności znajdują się typowe sporty zimowe. Zanim udamy się w podróż warto jest dokładnie sprecyzować cel, jaki sobie obieramy. W końcu dopiero po podpisaniu dodatkowej klauzuli zaczyna nas obowiązywać odpowiedzialność ubezpieczyciela za skutki wypadków powstałych podczas amatorskiego, wyczynowego lub zawodowego. Jakich sportów zimowych dotyczy podobne postępowanie? Jak należycie zadbać o swoje bezpieczeństwo, jeżeli tylko zadecydujemy o uprawianiu ryzykownego zimowego sportu?

Ubezpieczenia narciarskie

Ubezpieczenie narciarskie nie powinno zostać wybierane pod wpływem chwili. Konieczne staje się dokładne przeanalizowanie ofert. Bardzo ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia aby w ten sposób dowiedzieć się, jakie sporty są sklasyfikowane jako sporty wysokiego ryzyka.

Jakie sporty zaliczane są do sportów wysokiego ryzyka?

Przykładowo w jednej z firm ubezpieczeniowych – ubezpieczyciel zalicza do sportów wysokiego ryzyka takie sporty jak: skoki na gumowej linie, heliskiing – zjazdy na nartach ze stoku poza wyznaczonymi trasami, na który transportuje się narciarzy helikopterem w asyście przewodnika z licencją, heliboarding – zjazd na snowboardzie, wymagający takich samych środków bezpieczeństwa, jak heliskiing, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia – sportowa eksploracja jaskiń, np. alpinizm podziemny, sporty motorowe, motorowodne i powietrzne, wyprawa w wysokie góry (pow. 5500 m n.p.m.), wyprawa na tereny lodowcowe lub śnieżne, która wymaga użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego. W umowach znajdziemy również definicje wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu. Aby jednak móc we właściwy sposób obliczyć ryzyko ubezpieczeniowe, konieczne staje się ustalenie klasy sportów, które może wyczynowo lub zawodowo uprawiane przez osobę ubezpieczoną.