Ubezpieczenie na życie a zdrowie psychiczne

Ubezpieczenie na życie a zdrowie psychiczneDecydując się na wykupienie ubezpieczenia na życie musimy być przygotować się do zadanych przez ubezpieczyciela pytań na temat stanu naszego zdrowia. Tego typu nie uniknie nikt, kto chce się ubezpieczyć na życie. Pytania o stan zdrowia są potrzebne firmie ubezpieczeniowej do oceny ryzyka, jakie poniesie z związku z ubezpieczeniem danej osoby. Skala tego ryzyka zadecyduje nie tylko o tym, czy będziemy mogli się ubezpieczyć, ale także wpłynie na wysokość składki. Czy w związku z tym osoby zmagające się z depresją mają szansę wykupić polisę?

Stany lękowe i depresja należą do coraz częściej rozpoznawalnych chorób o podłożu psychicznym. Na tego typu schorzenia choruje wiele ludzi nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Są to ludzie w różnym wieku i o różnej płci. Choroby te w sposób istotny zmieniają funkcjonowanie sfery uczuciowej i poznawczej osób chorych. Osoby te bardzo często podejmują działania autodestrukcyjne, stąd firmy, które są zdecydowane ubezpieczyć te osoby należą do mniejszości.

Co wpływa na ich pozytywną decyzję?

Firmy, które decydują się ubezpieczyć osoby cierpiące na depresję bardzo pozytywnie podchodzą do osób, które:

pozostają pod specjalistyczną opieką lekarską;

leczą się regularnie i systematycznie od dłuższego czasu;

opinia psychiatry na ich temat jest pozytywna;

mają stabilny stan psychiczny.

Składając wniosek o ubezpieczenie warto dołączyć do niego opinię lekarza, który sprawuje specjalistyczną opieką nad nami. W opinii tej lekarz powinien ocenić ryzyko samobójstwa, ustosunkować się do aktualnego stanu zdrowia, ale też stwierdzić, czy stan zdrowia pogarsza się, czy raczej ulega poprawie.

Kogo firma raczej nie ubezpieczy?

W przypadku osób, które leczą się od niedawna firma ubezpieczeniowa raczej podejmie decyzję negatywną. Mniejsze szanse na wykupienie ubezpieczenia na życie mają także osoby po próbach samobójczych. Pamiętajmy jednak, że każda firma ubezpieczeniowa działa według własnych zasad. Zawsze warto próbować znaleźć firmę zdecydowaną nas ubezpieczyć.