Doradca podatkowy a ryzyko zawodowe

Doradca podatkowy a ryzyko zawodowe

Bez wątpienia wiele osób może zastanawiać się nad tym, dlaczego właściwie ubezpieczenie OC doradcy podatkowego ma charakter obowiązkowy. Należy być świadomym tego, jakie ryzyko wiąże się z działalnością we wskazanej profesji, a także wiedzieć, na czym polega specyfika tej pracy. Informacje na ten temat mogą być bardzo pomocne w zrozumieniu przyczyn, dla których regulacje prawne wprowadzają obligatoryjne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla doradców podatkowych. Wiedza ta niejednokrotnie okazać się może przydatna zarówno dla osób planującą karierę zawodową w tym obszarze, jak i dla tych, którzy aktywnie korzystają z profesjonalnego wsparcia dotyczącego przepisów związanych z regulowaniem należności publicznoprawnych.

Czym właściwie zajmuje się doradca podatkowy?

Doradca podatkowy służy wsparciem osobom zobowiązanym do regulowania należności publicznoprawnych w takich wyzwaniach jak:

  • wypełnianie deklaracji podatkowych
  • interpretacja przepisów podatkowych
  • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej.

Można się więc do niego zwrócić na przykład wtedy, gdy ma się wątpliwości co do swoich obowiązków podatkowych lub sposobu interpretacji określonych przepisów. Niestety prawo dotyczące należności publicznoprawnych jest skonstruowane w taki sposób, że nieraz pojawiają się problemy z ustaleniem, co właściwie trzeba zrobić i jaki sposób działania jest zgodny z regulacjami. Dlatego właśnie ze wsparcia doradców podatkowych korzystają niejednokrotnie zarówno firmy, jak i osoby prywatne.

Jakie ryzyko wiąże się z zawodem doradcy podatkowego?

Niedoskonałe prawo sprawia, że ostatecznym rozstrzygnięciem ewentualnego sporu w zakresie obowiązków podatkowych zajmuje się sąd. Zanim do tego dojdzie, odpowiedzialne za egzekwowanie należności są organy podatkowe. Zdarza się, że podatnik ustala określony sposób postępowania, wierząc w jego prawidłowość, a organy podatkowe kwestionują jego działania. Sąd może podzielić stanowisko podatnika lub poprzeć organy podatkowe. Przy skomplikowanych i niejasnych przepisach niejednokrotnie trudno jest przewidzieć finał ewentualnej sprawy, dlatego też może się zdarzyć, że porada otrzymana od doradcy podatkowego będzie nietrafiona. Poza tym przedstawicielom tego zawodu również mogą przytrafić się błędy. Dlatego właśnie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne w tego rodzaju działalności. Stanowi ono pewnego rodzaju narzędzie ochronne w stosunku do potencjalnych roszczeń cywilnych. Brak takiego ubezpieczenia mógłby powodować trudności w uzyskaniu rekompensaty przez klientów.

Back To Top