Jak powinno wyglądać OC dla lekarza?

Jak powinno wyglądać OC dla lekarza?

Lekarzom powierzamy nasze najcenniejsze dobro. Mowa oczywiście o naszym jedynym życiu i zdrowiu. Błędy ze strony lekarza mogą nieodwracalnie pozbawić jednego lub drugiego. Właśnie z tego powodu lekarze powinni ubezpieczać swoją odpowiedzialność cywilną. Poniższy artykuł szczegółowo omówi OC dla lekarzy. Uwaga zostanie poświęcona częściom składowym ubezpieczenia oraz wyborowi ubezpieczyciela.

Czym jest OC dla lekarzy?

W ramach OC dla lekarzy medycy ubezpieczają się od kosztów szkód, jakie mogą wyrządzić pacjentom. Mogą one przybierać formę działania lub zaniechania. Przykładem pierwszej szkody będzie wadliwie przeprowadzony zabieg. Z powodu błędów pacjent może doznać uszczerbku na zdrowiu. Z kolei zaniechaniem będzie nieprzeprowadzenie koniecznych procedur z jakiegokolwiek powodu.

Zazwyczaj OC dla lekarzy dzieli się na podstawowe i nadwyżkowe. To pierwsze jest obowiązkowe. Zawiera ono podstawową sumę gwarancyjną i chroni sprawy w podstawowym okresie zgłaszania roszczeń. OC nadwyżkowe jest dobrowolne, lecz gorąco zalecane. Przede wszystkim zwiększa ono wymiar sumy gwarancyjnej. Powinni rozważyć je na przykład chirurdzy. Kwoty podstawowego OC mogą być niewystarczające względem szkód, jakie potencjalnie mogą wyrządzić. Ponadto pakiety nadwyżkowe bardzo często wydłużają okres zgłaszania roszczeń. Nie bez znaczenia jest także ich wpływ na zaufanie pacjentów. Będą oni bardziej skłonni zaufać osobie lepiej ubezpieczonej.

OC dla lekarzy obejmuje także dentystów. Wynika to z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Należy je wykupić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych.

Co obejmuje OC dla lekarzy?

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w okresie ubezpieczeniowym. Warunkiem jest posiadanie przez ubezpieczonego uprawnień do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. OC dla lekarzy nie pokrywa szkód, które wyrządzi osoba pozbawiona uprawnień. Nie obejmuje ono także szkód powstałych z powodu:

  • wojny
  • zamieszek
  • rozruchów
  • aktów terroru.

OC dla lekarzy posiada minimalną sumę gwarancyjną w zakresie od 25 000 do 100 000 euro liczonych według aktualnego kursu tej waluty do złotówki. Konkretna kwota zależy od tego, w czym specjalizuje się dany lekarz lub lekarz dentysta. Kogo dotyczy najwyższa wartość? Przede wszystkim szczególnie ryzykownych specjalizacji:

  • większości odmian chirurgii
  • anestezjologii
  • ginekologii
  • położnictwa
  • onkologii klinicznej.

Obowiązek wykupienie OC dla lekarzy dotyczy każdego medyka wykonującego swoją profesję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma znaczenia, czy dana osoba pracuje w prywatnym gabinecie, przychodni czy szpitalu.

Jak wybrać ubezpieczyciela?

Przede wszystkim warto kierować się wysokością składki. Podobną jakość można uzyskać w różnych cenach. Nie warto oczywiście nadmiernie obciążać swojego budżetu. O samej jakości najlepiej będą świadczyć opinie innych klientów.

Dodatkowo warto postawić na firmy doświadczone w swojej działalności. Im większy staż, tym większa ilość obsłużonych klientów. Nowe firmy zawsze są obarczone niepewnością, ponieważ mało kto próbował ich usług. Nie oznacza to, że należy je całkowicie skreślić. Natomiast minimalizacja ryzyka zawsze jest dobrą praktyką. OC dla lekarzy warto wybierać z pomocą różnego rodzaju narzędzi porównujących. Dzięki nim można w ciągu kilku minut znaleźć odpowiedni dla siebie produkt. Wystarczy podać porównywarce interesujące daną osobę parametry. Ręczne wyszukiwanie oznacza konieczność żmudnego przeglądania oferty po ofercie, co jest bardzo czasochłonne.

Back To Top