Kategoria: OC biura rachunkowego

OC biura rachunkowego

Dlaczego ubezpieczenie OC jest niezbędne dla biura rachunkowego?

Każde biuro rachunkowe, niezależnie od jego wielkości, zobowiązane jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ten rodzaj ubezpieczenia chroni firmę przed roszczeniami klientów, które mogą wynikać z błędów popełnionych w trakcie świadczenia usług księgowych. Warto zrozumieć, dlaczego OC jest tak ważne i jakie korzyści może przynieść biuru rachunkowemu.

Back To Top