OC radcy prawnego – co trzeba wiedzieć?

OC radcy prawnego – co trzeba wiedzieć?

Każdy radca prawny ma obowiązek posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej OC. Taki obowiązek nakłada ustawa o radcach prawnych. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radca prawny posiadać musi już na dzień przed rozpoczęciem praktyki radcowskiej. Innymi słowy, bez ważnej polisy radca prawny nie może wykonywać swojego zawodu. Co jeszcze warto wiedzieć o obowiązkowym OC radcy prawnego (https://iexpert.pl/radca-prawny/)?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC

Jak wspomniano, każdy radca prawy ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Stanowi ono ochronę zarówno dla radcy, jak i jego klientów. W przypadku, w którym radca dopuściłby się błędu, który naraziłby na szkodę klienta, ten ma prawo wnioskować o wypłatę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w której zawarta została polisa OC. Co ważne, klient na odszkodowanie może liczyć nie tylko w przypadku błędu radcy prawnego, ale również wtedy, kiedy ten dopuści się zaniechania. Mowa tu o sytuacji, w której radca nie zrealizował danej czynności, co naraziło klienta na szkodę. Podkreślić tu trzeba, że radcy prawni są kontrolowani pod kątem tego, czy posiadają ważną polisę ubezpieczeniową. Takie kontrole przeprowadzane są przez radę okręgową Izby Radców Prawnych.

Kiedy radca prawny musi posiadać polisę OC?


Radca prawny nie może wykonywać swojego zawodu bez ważnej polisy ubezpieczeniowej. Co ważne, dotyczy to wszystkich czynności radcowskich. Bez OC radcy prawnego nie jest możliwe udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie aktów prawnych, a także występowanie przed sądem bądź innymi urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że polisa ubezpieczeniowa radcy prawnego nie zawsze obowiązuje. Dzieje się tak choćby wówczas, kiedy radca prawny swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządził krzywdę członkowi swojej rodziny lub osobie powinowatej. Ubezpieczenie OC nie obowiązuje również wtedy, kiedy radca dopuści się szkody na rzecz innej osoby nie będąc już na liście radców prawnych. Może się tak zdarzyć, jeśli utracił prawo do wykonywania zawodu lub został zawieszony. W takich przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania.

Wybór radcy prawnego tylko z ubezpieczeniem

W każdym mieście swoją działalność prowadzi przynajmniej kilka kancelarii radcowskich. Wybór tej konkretnej często nie jest łatwy. Pamiętać jednak trzeba, aby zawsze upewnić się, czy dany radca prawny posiada ważne ubezpieczenie. Lepiej jest się zabezpieczyć przed ewentualnymi nieprzyjemnymi niespodziankami.

 

Back To Top