Radca prawny a ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Radca prawny a ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wiele zawodów wiąże się z dosyć wysokim ryzykiem wyrządzenia szkody klientowi podczas wykonywania swoich zadań. Dlatego właśnie niektóre profesje zostały zobligowane do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W wielu przypadkach może ono odegrać bardzo istotną rolę. Jednym z zawodów, którego przedstawiciele zobowiązani są do zadbania o taką polisę, jest radca prawny. W swojej pracy niejednokrotnie ma on do czynienia ze złożonymi, skomplikowanymi i problematycznymi zagadnieniami, dlatego też nie należy się dziwić istnieniu wspomnianego wymogu. Osoby, które przymierzają się do działania w tym zawodzie, powinny dokładnie zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polis z zakresu ubezpieczenia zawodowego. Kwestii tych nie należy bagatelizować. Ubezpieczenie radcy prawnego może mieć bowiem ogromne znaczenie.

Czym właściwie jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Odpowiedzialność cywilna bazuje na założeniu, że trzeba naprawiać wyrządzone szkody. Głównie chodzi więc tutaj o odszkodowanie, do którego uiszczenia można zostać zobligowanym w określonych sytuacjach. Należy pamiętać o tym, że odpowiedzialność karna jest zupełnie innym zagadnieniem, które ma zastosowanie w przypadku, gdy dokonało się czynu zabronionego – przestępstwa lub wykroczenia. Jeżeli radca prawny posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach określonych w umowie zakład ubezpieczeń wypłaca wyznaczoną kwotę osobie uprawnionej do odszkodowania.

Dlaczego radca prawny potrzebuje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Przepisy prawne obowiązujące w Polsce są zawiłe i niejednokrotnie wywołują wątpliwości natury interpretacyjnej. Oznacza to, że bardzo łatwo jest popełnić tutaj błąd. Dodatkowo o ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy często decydują sądy. W związku z tym radca prawny musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Jest to swego rodzaju narzędzie ochronne dla:

  • osoby wykonującej zawód radcy prawnego
  • klientów profesjonalisty.

Radca prawny udziela osobom zainteresowanym porad, nieraz przygotowuje pisma, a także wykonuje inne odpowiedzialne czynności. Ryzyko pomyłki jest tutaj dosyć spore.

O czym należy pamiętać w odniesieniu do ubezpieczenia radcy prawnego?


Przy wyborze ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radcy prawni powinni bardzo szczegółowo weryfikować postanowienia umowne regulujące zakres ochrony, wysokość kwot ubezpieczenia, a także wszelkie inne aspekty, które mają znaczenie z perspektywy osoby podpisującej umowę. Należy wykazać się tutaj skrupulatnością.

Back To Top