Ubezpieczenie OC lekarzy – co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie OC lekarzy – co trzeba wiedzieć?

Zawód lekarza to jeden z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych zawodów. Mimo że każdy lekarz jest świetnie przygotowany do swojego zawodu, to zawsze moje dojść do sytuacji, w której popełni on błąd w sztuce. Powody takiego błędu mogą być różne. Może być to choćby chwila nieuwagi czy przepracowanie. Co ważne, nawet niewielki błąd może mieć ogromne skutki dla zdrowia i życia pacjenta. Dlatego też każdy lekarz ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązkowe OC lekarzy

Każdy lekarz praktykujący na terenie Polski ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. W przypadku popełnienia przez lekarza błędu to właśnie firma ubezpieczeniowa w ramach polisy OC będzie ponosić odpowiedzialność finansową i wypłacać będzie poszkodowanemu odpowiednie odszkodowanie. Co ważne, wiele towarzystw ubezpieczeniowych oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, oferuje także dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe. Polisa OC jest podstawowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy. Osoba poszkodowana przez lekarza może oczekiwać w ramach polisy OC odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji bądź odszkodowania zapewniającego godziwe życie, jeśli w wyniku błędu lekarza nie może ona pracować lub prowadzić dotychczasowego trybu życia.

Zakres ubezpieczenia lekarzy

Ubezpieczenie OC lekarzy ze strony iexpert.pl/ pokrywać powinno wszelkie szkody, które powstały w wyniku błędu lekarza. Konkretnie zakres ubezpieczenia lekarzy obejmować powinien szkody powstałe na skutek posiadania lub użytkowania nieruchomości, w której prowadzona jest praktyka medyczna oraz szkody powstałe na skutek użytkowania maszyn, urządzeń i instalacji medycznych. W przypadku wystąpienia szkody, to zakład ubezpieczeniowy pokrywa wszelkie związane z nią roszczenia. Co ważne, medycy coraz częściej oprócz podstawowego OC lekarzy, decydują się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwego wypadku. Takie ubezpieczenie dodatkowo chroni medyków.

Koszt ubezpieczenia OC lekarzy


Ceny polis OC dla lekarzy są zróżnicowane. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe oferują takie ubezpieczenie w różnych cenach. Jak jednak wspomniano, wielu ubezpieczycieli oferuje dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe. Często przy wykupie ubezpieczenia OC wraz z ubezpieczeniem dodatkowym, koszt polisy OC jest niższy. Warto zatem jest się zastanowić nad wykupem szerszego pakietu ubezpieczeniowego. W ten sposób lekarz może zapewnić sobie pełną ochronę. Podpisując uwagę z towarzystwem ubezpieczeniowym, koniecznie sprawdzić należy, czy wypłata odszkodowania nie obniża gwarantowanej sumy ubezpieczenia.

Back To Top