Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca – najważniejsze informacje

Wszystkie osoby pochodzące spoza terenu Unii Europejskiej, a przebywające na terenie Polski legalnie, są uprawnione do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Polisa taka udzielana jest przez bardzo wielu ubezpieczycieli. Co konkretnie obejmuje i dlaczego warto ją uzyskać?

Ubezpieczenie obcokrajowca – dla kogo?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców adresowane jest do wszystkich legalnych imigrantów, którzy nie pochodzą z terenu Unii Europejskiej. Skorzystać z niego mogą zarówno osoby przybywające do Polski w celach zarobkowych, czy edukacyjnych, jak i turyści, sportowcy tymczasowo przebywający na terenie Polski, czy też uchodźcy. Nie ma także ograniczeń co do wieku osoby, która mogłaby składać wniosek o jego udzielenie. Warto przy tym podkreślić jednocześnie, że wykupiona w naszym kraju polisa zadziała nie tylko w Polsce, ale i na terenie pozostałych krajów należących do strefy Schengen.

Wszystkie osoby pochodzące spoza terenu Unii Europejskiej, a przebywające na terenie Polski legalnie, są uprawnione do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

O doborowolne ubezpieczenie obcokrajowca mogą starać się między innymi przybywający do Polski uchodźcy spoza krajów strefy Schengen, w tym uchodźcy z Ukrainy. Warunkiem jest, oczywiście, pozytywne rozpatrzenie wniosku o azyl.

Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowca?

To, co konkretnie zawierał będzie dany pakiet ubezpieczenia, oraz na jaką wartość będzie opiewała polisa, zależy od wybranego ubezpieczyciela oraz wariantu ubezpieczenia. Najczęściej polisa zdrowotna dla obcokrajowca obejmuje bardzo wiele różnych badań, zabiegów i nie tylko. W cenie ubezpieczenia znajdują się zazwyczaj usługi takie, jak:

 • skierowania lekarskie
 • porady medyczne
 • badania konieczne do postawienia odpowiedniej diagnozy
 • pomoc stomatologa w dolegliwościach bólowych
 • leczenie zdiagnozowanego schorzenia
 • pilna pomoc lekarska w kryzysowych sytuacjach
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu
 • koszta przepisanych leków
 • koszta terapii ciąży
 • transport medyczny karetką pogotowia ratunkowego
 • transport do kraju zamieszkania
 • w najgorszym przypadku – także transport zwłok do kraju pochodzenia.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców adresowane jest do wszystkich legalnych imigrantów, którzy nie pochodzą z terenu Unii Europejskiej.

Pamiętać należy, że każdy obcokrajowiec, który przekracza granice naszego kraju, zobowiązany jest do posiadania polisy zdrowotnej o minimalnej sumie ubezpieczenia wynoszącej 30.000 Euro, lub powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Czego NIE obejmuje ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca?

Nawet wykupiona polisa nie zawsze okazuje się gwarancją realizacji usług. Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy pokrycia kosztów szkody zdrowotnej lub choroby obcokrajowca w kilku różnych przypadkach.

gdy leczenie ma objąć szkody i obrażenia wywołane celowym działaniem ubezpieczonego
gdy ubezpieczony doznał obrażeń w wyniku zastosowania alkoholu, lub innych substancji psychoaktywnych.
gdy ubezpieczony ucierpiał w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych, takich jak między innymi wyścigi samochodowe.

W powyżej wymienionych przypadkach, ubezpieczony może zostać zobowiązany do pokrycia części lub całości kosztów leczenia z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowca – niezbędne dokumenty

Aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców, obcokrajowiec powinien dołączyć do wniosku komplet dokumentów. Komplet stanowią w takim przypadku paszport, a także jeden z następujących dokumentów:

 • wiza pracownicza
 • dokument poświadczający o statusie uchodźcy
 • zezwolenie na osiedlenie się, lub zezwolenie na zamieszkanie przez określony czas
 • zgoda na pobyt tolerowany
 • zezwolenie na pobyt dla rezydenta.

Osoby, które skorzystały z dobrowolnego ubezpieczenia dla obcokrajowca, powinny zgłosić do niego także członków swojej rodziny, nieobjętych obowiązkową polisą zdrowotną przysługującą z innego tytułu.

Back To Top