Zakres ubezpieczenia w góry – co jest potrzebne turyście?

Zakres ubezpieczenia w góry – co jest potrzebne turyście?

W wielu krajach w Europie ubezpieczenia turystyczne w górach są obowiązkowe. Tak jest choćby w Słowacji, o czym niejednokrotnie przekonali się turyści, przypadkowo przekraczający granicę i zmuszeni do płacenia za pomoc słowackich służb ratunkowych z własnej granicy. W Polsce wykupienie polisy w góry jest fakultatywne, jednak rosnąca świadomość turystów zwiększa zainteresowanie jego zakupem. Jakie ubezpieczenie w góry warto wybrać? Jaki powinien być jego zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie dla turysty pieszego w górach

Turyści, którzy wybierają się w góry w okresie letnim lub poruszają się zimą wyłącznie po prostych szlakach w dolinach, mogą postawić na podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ryzyko związane z zaginięciem na szlaku lub upadkiem z dużej wysokości jest znikome lub zerowe. Ubezpieczenie w góry dla turysty pieszego, który chodzi głównie po dolinach i szlakach krajobrazowych, powinno obejmować głównie ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Upadek na śliskim kamieniu lub potkniecie się o konar podczas schodzenia z pagórka może zakończyć się np. złamaniem nogi. Dzięki polisie turysta uzyska środki na leczenie urazu oraz pokrycie strat związanych ze zwolnieniem chorobowym i obniżeniem wysokości wynagrodzenia.

W wielu krajach w Europie ubezpieczenia turystyczne w górach są obowiązkowe

Piesi turyści poza granicami Polski powinni wybierać ubezpieczenie górskie, które pokrywa koszty przeprowadzenia akcji ratowniczej. Dotyczy to już tych turystów, którzy wchodzą na stosunkowo niewielką wysokość. Upadek połączony ze złamaniem nogi lub urazem głowy wymaga często wyprawy w góry kilku ratowników. Koszt ich pracy przekracza kilka tysięcy złotych, nawet gdy nie korzystają ze wsparcia helikoptera.

Ubezpieczenie w góry dla alpinistów i himalaistów

W wielu krajach w Europie ubezpieczenia turystyczne w górach są obowiązkowe

Ubezpieczenie w góry dla alpinistów i himalaistów zawsze powinno obejmować pokrycie kosztów przeprowadzenia akcji poszukiwawczej i ratowniczej. Kto powinien skorzystać z takiej ochrony?

  • wszystkie osoby, które wychodzą w góry w krajach z obowiązkowym ubezpieczeniem dla turystów (np. Słowacja, Włochy),
  • turyści wybierający się na kilkudniowy lub dłuższy trekking po górach,
  • miłośnicy wspinaczki wysokogórskiej.

Ubezpieczenie kosztów przeprowadzenia akcji poszukiwawczej i ratowniczej zapewnia pokrycie kosztów pracy ratowników górskich oraz pilotów śmigłowca bez względu na to, gdzie zaginie turysta. Polisa zapewnia wsparcie nie tylko z Polski, ale i innych krajów, co ma znaczenie w przypadku wędrówek i wspinaczki w Tatrach. Jeśli turysta znajdzie się po słowackiej stronie Tatr, błądząc po zmroku i wymagając natychmiastowej pomocy, może na nią liczyć zarówno w przypadku TOPR, jak i Horskiej Zachrannej Służby. Poszukiwanie przez ratowników z obu krajów przyśpiesza pomoc i w wielu sytuacjach ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia poszkodowanego taternika.

Suma ubezpieczenia kosztów akcji poszukiwawczej i ratunkowej

Wybierając ubezpieczenie w góry dla alpinistów i himalaistów, powinno się wziąć pod uwagę sumę, którą pokryje ubezpieczyciel w przypadku akcji poszukiwawczej i ratunkowej. W Tatrach Słowackich godzina pracy helikoptera kosztuj nawet 3500 euro, a ratownik pobiera wynagrodzenie w wysokości 360 zł za godzinę! We Włoszech pracę helikoptera wycenia się na 115 euro za minutę z ograniczeniem do 3500 euro za godzinę. Pokrycie takich wydatków z własnej kieszeni zwykle przekracza możliwości finansowe turystów. Optymalna suma ubezpieczenia kosztów akcji poszukiwawczej i ratowniczej powinna przekraczać 20-25 tysięcy euro. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko konieczności dopłaty za pomoc ratowników po ich opłaceniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Back To Top