Kilka przydatnych informacji o obowiązkowym OC lekarzy

Kilka przydatnych informacji o obowiązkowym OC lekarzy

Ubezpieczenia stanowią ważny element życia każdego człowieka, pomagając mu uporać się z wieloma codziennymi problemami. Umowa zawierana pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczonym ma za zadanie chronić ubezpieczonego w formie wypłacenia mu odszkodowania lub świadczenia określonej usługi w przypadku powstania zdarzeń opisanych w umowie. Istnieje wiele typów ubezpieczeń np. zdrowotne, na życie, turystyczne czy mienia. W tym artykule przybliżymy Ci natomiast, czym jest i na czym polega iExpert obowiązkowe OC lekarzy.

Obowiązkowe OC lekarzy — co to jest?

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni ubezpieczonego przed konsekwencjami wyrządzonej przez niego szkody. Takie ubezpieczenie posiada wiele grup zawodowych w tym lekarze. Co dla lekarza oznacza posiadanie takiego typu ubezpieczenia? W skrócie, jeśli wyrządzi on pacjentowi szkodę w trakcie wykonywanego przez siebie zawodu (w wyniku błędów medycznych), to firma ubezpieczeniowa wypłaci osobie pokrzywdzonej odszkodowanie w imieniu lekarza, z którym została zawarta umowa OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy jest obowiązkowe, jeśli dany lekarz prowadzi praktykę zawodową, zarówno grupową, jak i indywidualną i nie zawarł umowy kontraktowej.

Ubezpieczenia stanowią ważny element życia każdego człowieka, pomagając mu uporać się z wieloma codziennymi problemami

Minimalna suma gwarancyjna

Obowiązkowe OC lekarzy opiera się na minimalnej sumie gwarancyjnej, która od 2011 roku wynosi 75 tys. euro. w odniesieniu do pojedynczego wypadku. W odniesieniu do wszystkich wypadków jest to kwota 350 tys. euro. Suma ta może być w pewnych wypadkach niewystarczająca, aby efektywnie chronić lekarzy, którzy mają do czynienia z tak delikatną materią jak ludzki organizm. Dlatego najczęściej osoby wykonujące zawód lekarski decydują się na wyższą sumę gwarancyjną podczas wykupywania ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenia stanowią ważny element życia każdego człowieka, pomagając mu uporać się z wieloma codziennymi problemami

Czy OC musi posiadać każdy lekarz?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy jest ważne nie tylko, aby chronić osobę wykonującą zawód, ale również, a może przede wszystkim pacjenta, stąd jego obligatoryjność. Tyczy się to jednak tylko lekarzy, którzy posiadają własną praktykę grupową lub indywidualną. Jeśli mamy do czynienia z lekarzem, który jest zatrudniony w ramach umowy o pracę zawartej z daną instytucją medyczną, to OC jest dla niego kwestią wyboru, co określone jest w „Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą”.

Jaką odpowiedzialność ponoszą lekarze w przypadku błędów medycznych?

Tak jak wspomnieliśmy, lekarze pracujący na podstawie umowy o pracę w placówce medycznej nie ponoszą bezpośrednio kosztów w sytuacji popełnionego przez siebie błędu. Odpowiedzialność ciąży za to na zatrudniającej ich instytucji, która ma jednak możliwość obciążyć lekarza częścią kosztów, która nie może być wyższa niż równowartość wynagrodzenia, jakie zarobiłby w ciągu trzech miesięcy w placówce w dniu popełnionego przez siebie błędu medycznego. Jeśli lekarz natomiast prowadzi własną praktykę medyczną, to cała odpowiedzialność ciąży bezpośrednio na nim. Tyczy się to nie tylko szkód wyrządzonych pacjentom przez niego samego, ale także szkód wyrządzonych przez zatrudniane przez niego w placówce osoby.

Wyjątkiem w kwestii ponoszenia odpowiedzialności jest sytuacja, kiedy lekarz prowadzi swoją praktykę na podstawie umowy kontraktowej. W takim wypadku instytucja, która podpisała z nim umowę, wypłaca pacjentowi odszkodowanie, a następnie może domagać się od lekarza zwrócenia części kosztów.

Back To Top