Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego

Radca prawny jest osobą z wykształceniem prawniczym, który został wpisany na listę radców prawnych. Wiedza radcy prawnego jest regularnie i wielokrotnie weryfikowana. Dodatkowo każdy radca prawny jest zobowiązany posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, dzięki któremu interesy klienta są chronione.

Jaki zakres obowiązków wykonuje radca prawny?

Radca prawny przede wszystkim świadczy pomoc prawną. Jego zadaniem jest udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie pism skierowanych do sądu lub innych instytucji państwowych i prywatnych. W zakresie obowiązków jest także reprezentowanie klienta przed sądem, opiniowanie umów czy sporządzanie prawnych opinii.

Wysokość obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych została określona w wysokości 50000 euro

W większości przypadków radca prawny prowadzi swoją działalność w kancelarii. Wielu radców zatrudnionych jest w państwowych spółkach oraz prywatnych przedsiębiorstwach.

OC radcy prawnego

Polskie przepisy wyraźnie mówią, że każdy radca prawny musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Posiadanie OC radcy prawnego wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, które weszło w życie z dniem 11 grudnia 2003 roku. W przypadku gdy radca prawny wyrządzi szkody podczas wykonywania swoich usług, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanej osobie czy firmie odszkodowanie.

Są jednak pewne wyłączenia, które zapisano w ustawie. OC radcy prawnego nie obejmuje:

  • szkód, które powstały na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia
  • szkód, które zostały wyrządzone przez ubezpieczonemu współmałżonkowi, zstępnemu i wstępnemu oraz rodzeństwu
  • szkód, które zostały wyrządzone, gdy radca prawny nie figurował już na listach radców prawnych lub był zawieszony w obowiązkach wykonywania zawodu
  • szkód powstałych na skutek wojny, stanu wojennego czy rozruchów.

Jak znaleźć odpowiedniego ubezpieczyciela?


Wysokość obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych została określona w wysokości 50000 euro. Jest to oczywiście minimalna suma gwarancyjna. Radca prawny może zawrzeć z firmą ubezpieczeniową pakiet rozszerzony, który będzie chronił ubezpieczonego na przykład od nieszczęśliwych wypadków lub uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia mienia znajdującego się w kancelarii.

Wybierając firmę ubezpieczeniową, należy zwrócić szczególną uwagę na warunki umowy. Najlepiej skorzystać z usług doświadczonego ubezpieczyciela, który jest na rynku od wielu lat i oferuje różnego rodzaju ubezpieczenia. Można wyszukać polisę przy pomocy porównywarki cenowej ubezpieczycieli, dzięki czemu będziemy od razu mogli porównać ceny.

Back To Top