Czy OC jest obowiązkowe dla pośrednika?

Czy OC jest obowiązkowe dla pośrednika?

Nie ulega wątpliwości, że każdy pośrednik nieruchomości powinien mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Warto zaznaczyć, że droga do profesji pośrednika nieruchomości została otwarta po deregulacji. Wcześniej wykonywanie tego zawodu było utrudnione z powodu wielu ograniczeń. Obecnie każdy, kto myśli o byciu pośrednikiem nieruchomości może wykonywać tę profesję pod warunkiem, że wykupi polisę OC dla pośrednika nieruchomości i założy działalność o takim profilu.

Regulacje dotyczące obowiązkowego OC

Kwestie obowiązkowego ubezpieczenia OC uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Warto podkreślić, że już od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy. Bardzo dużą odpowiedzialność niesie ze sobą wykonywanie zawodu pośrednika nieruchomości. Z usług takiej osoby klienci przynajmniej kilka razy w życiu muszą skorzystać. Decyzja o współpracy podejmowana jest z reguły przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Można przypuszczać, że jednym ze sposobów zabezpieczenia transakcji przeprowadzanej przez pośredników jest właśnie polisa OC. Interesujące jest również to, że ochrona ubezpieczenia swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność cywilną pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone nie tylko działaniem, ale również zaniechaniem w okresie ubezpieczenia. Istotne jest jednak to, że musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy między zaistnieniem szkody a wykonywaniem pośrednictwa. Jeśli pośrednik w obrocie nieruchomościami postanowi zatrudnić pracowników i przy pomocy innych osób wykonuje różne czynności to wtedy ubezpieczenie OC swoim zakresem obejmuje również osoby zatrudnione.

Nie ulega wątpliwości, że każdy pośrednik nieruchomości powinien mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Minimalna suma gwarancyjna

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 25 tys. euro wynosi minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia ITnes OC pośrednika nieruchomości. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się na najniższą sumę gwarancyjną wymaganą przez ustawodawcę to ubezpieczyciel będzie mógł wypłacić jedynie równowartość 25 tys. euro, czyli niewiele ponad 100 tys. zł. W sytuacji, gdy szkoda przekroczy zakres sumy gwarancyjnej to z majątku pośrednika nieruchomości będzie musiało zostać pokryte roszczenie. Należy zgodzić się z tezą, że w porównaniu do innych grup zawodowych odpowiedzialność pośrednika jest niezwykle wysoka. Wynika to z tego, że transakcje na rynku nieruchomości opiewają na naprawdę duże sumy.

Bezpieczeństwo transakcji


Jak najbardziej warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia na wyższą sumę, jeśli transakcje przewyższają równowartość 25 tys. euro. Nie wszyscy mają świadomość, że nawet na kwotę 1 mln zł można zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie, które może się czasami przydać. Dzięki temu pośrednik ma gwarancję bezpieczeństwa nawet przy dużych transakcjach, a klienci korzystający z jego usług mogą się rzeczywiście poczuć komfortowo i bezpiecznie. Na sam koniec wypada również wspomnieć o tym, że ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód polegających na zapłacie kar umownych i szkód powstałych na skutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek. Składka OC pośrednika zależy nie tylko od wysokości sumy gwarancyjnej, ale również rocznego obrotu pośrednika nieruchomości. Wysokość składki zależy także od długości nieprzerwanego bezszkodowego okresu ubezpieczenia, a także od tego, czy pośrednik przynależy do stowarzyszenia. Kluczowe jest również to, że pośrednik nieruchomości traci wszystkie zniżki za kontynuacje ubezpieczenia, jeśli spóźni się chociaż jeden dzień z zawarciem umowy ubezpieczenia na następny rok.

Back To Top