Jak WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych?

Jak WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych?Jednym z elementów, którymi wyjątkowo mocno interesują się osoby zaciągające kredyt hipoteczny jest jego oprocentowanie. Na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego wpływa między innymi stopa referencyjna. W przypadku kredytu hipotecznego w rodzimej walucie jest to stopa WIBOR. Czym ona jest? W jakim stopniu wpływa ona na oprocentowanie kredytu i wysokość miesięcznych rat?

Stopa WIBOR jest niezależna od banku. W zależności od tego, jaka koniunktura panuje w gospodarce krajowej, ale także na światowych rynkach, stopa WIBOR może nie ulegać zmianie przez kilka miesięcy, ale może też być zmieniana nawet kilkakrotnie w ciągu jednego roku. W przypadku kredytu hipotecznego wzrost stopy WIBOR kilka punktów procentowych w ciągu roku może znacząco podnieść wysokość miesięcznych rat. Oczywiście wysokość stopy WIBOR może zostać także obniżona. Dla kredytobiorców wiadomość o obniżce stóp referencyjnych jest wyjątkowo dobra, gdyż może spowodować obniżenie miesięcznej raty nawet o kilkaset złotych.

Mówiąc o stopie WIBOR warto rozszyfrować sposób jej naliczania oraz wyjaśnić, czym ona tak naprawdę jest. Skrót WIBOR pochodzi od Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to wysokość oprocentowania pożyczek międzybankowych na polskim rynku. Wysokość stopy WIBOR ustalana jest każdego dnia roboczego o godzinie 11.00. Wartość stopy WIBOR wyliczana jest na podstawie tak zwanego fixingu. Polega on na tym, że największe banki komercyjne działające w Polsce podają wysokość oprocentowania, po której danego dnia są skłonne pożyczyć pieniądze innemu bankowi. Stopę WIBOR wylicza się uwzględniając wszystkie oferty, które w danym dniu zostały złożone. Oferty najniższe i najwyższe nie są brane pod uwagę.

W przypadku kredytów hipotecznych wysokość oprocentowania uzależniona jest od stopy WIBOR 3M. Oznacza to, że wysokość oprocentowania może ulec zmianie dopiero po trzech miesiącach od chwili, gdy została zmieniona wysokość stopy referencyjnej. WIBOR 3M oznacza więc, że przynajmniej trzy raty kredytu będą wynosiły taką samą kwotę.