Kilka słów o kredytach komercyjnych

Kilka słów o kredytach komercyjnychDo wyjątkowo często udzielanych przez banki kredytów należą te komercyjne. Dla kogą są one przeznaczone? Co warto o nich wiedzieć?

Zasady udzielania kredytów komercyjnych każdy z banków określa sam. Klienci, którzy zdecydują się na kredyt komercyjny nie mogą liczyć, że warunki jego udzielenia będą preferencyjne. Kredyt komercyjny jest specyficzny, musi przynieść bankowi korzyści.

Co wpływa na wysokość oprocentowania kredytów komercyjnych?

Na wysokość oprocentowania kredytów komercyjnych wpływa kilka czynników. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

 • długość okresu, na który bank udzielił pieniędzy;
 • stałą lub zmienną stopę oprocentowania;
 • wysokość kosztów ponoszonych z obsługą kredytu.

 

Dla kogo są kredyty komercyjne?

W przypadku kredytów komercyjnych potencjalnych kredytobiorców można wymieniać bardzo długo. Kredyty komercyjne są dostępne dla:

 • spółdzielni;
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółek jawnych;
 • akcyjnych;
 • cywilnych;

 

Na co można wydać pieniądze z kredytu komercyjnego?

Częściowo kredyt komercyjny uznawany jest za typ kredytu inwestycyjnego. Udzielone przez bank środki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie zakupu:

 • budynków przeznaczonych na działalność handlową;
 • magazynów;
 • obiektów przeznaczonych na prowadzenie działalności usługowej;
 • budynków biurowych.

Kredytobiorcy mogą przeznaczyć środki z kredytu komercyjnego nie tylko na zakup istniejących obiektów, które wymieniliśmy wyżej. Za pieniądze przyznane przez bank kredytobiorcy mogą też wymienione budynki wybudować. Wybudowane lub zakupione obiekty kredytobiorcy mogą odsprzedać, mogą też przeznaczyć je na wynajem.

Rodzaje zabezpieczenia kredytu komercyjnego

W przypadku kredytu komercyjnego banki jako zabezpieczenie stosują wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Hipoteka jest zabezpieczeniem stosowanym najczęściej; kredyt komercyjny może też zostać zabezpieczony zastawem, blokadą środków na rachunku bankowym, który należy do kredytobiorcy.