Ważne funkcje lokat bankowych

Ważne funkcje lokat bankowych

Właściwie każdy bank działający legalnie w Polsce oferuje współcześnie lokaty bankowe. Te uznawane są za najbezpieczniejsze i najkorzystniejsze narzędzie, które pozwala nam pomnażać oszczędności.

Kiedy zastanawiamy się, w jaki sposób wykorzystać efektywnie nasze nadwyżki finansowe, przede wszystkim chcemy, aby środki, które będziemy oszczędzać, były bezpieczne.

Z tego powodu jako domyślne miejsce oszczędności wybieramy zazwyczaj bank

Środki lokowane na lokacie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego aż do kwoty czterystu dwudziestu tysięcy złotych. W przypadku, gdyby bank, który wybraliśmy na miejsce oszczędności, upadł, pieniądze zostanie nam zwrócone w ciągu dwudziestu dni roboczych, a w wyjątkowych sytuacjach do trzydziestu dni roboczych.
Powierzając swoje oszczędności na lokacie, w pewien sposób udzielamy bankowi pożyczki, za co ten w określonym czasie jest zobligowany wypłacić nam odsetki. Dlatego jednym z najważniejszych kryteriów, które musimy przeanalizować, decydując się na wybór lokaty, jest oprocentowanie, jakie oferuje nam dany bank. Oprocentowanie może być zmienne lub stałe. Jeśli jest ono stałe, to już w momencie zakładania lokaty wiemy jaki zysk zostanie nam wypłacony przy jej likwidacji. Kiedy mamy do czynienia z oprocentowaniem zmiennym, to nasz zysk zależy od szeregu zjawisk ekonomicznych takich jak poziomu stóp rynkowych czy inflacji. Jeśli potrafimy przewidzieć zachowanie rynku i znamy się na instrumentach finansowych, korzystniejszym wyborem jest oczywiście oprocentowanie zmienne. Kiedy cenimy sobie spokój i nie chcemy zajmować się naszą lokatą, to oprocentowanie stałe zagwarantuje nam pewny zysk.

Więcej na https://www.santanderconsumer.pl/lokaty/

Ostatecznie powinniśmy dokonać wyboru okresu, na jaki zawieramy daną lokatę

Na rynku znajdziemy instrumenty, które pozwalają nam zawierzyć swoje oszczędności na okres od jednego do dwudziestu czterech miesięcy, a nawet na kilka lat. Wybór czasu trwania lokaty jest ważny nie tylko z racji uzyskiwanych zysków, ale też dlatego, że zerwanie lokaty przed czasem skutkuje poważnymi konsekwencjami.